Vakıf Duyuruları

kuruluŞ Duyurusu

Değerli Dostlar, Uzun bir zamandır kuruluş hazırlıklarını sürdürdüğümüz EFLR (Emek Araştırmaları Vakfı - Foundation For Labour Research) önümüzdeki günlerde resmen açılışını gerçekleştirecek. Emek Araştırmaları Vakfı - EFLR, ortak geçmişe sahip üç emekçi tarafından kuruldu: İsmail Büyükakan, Mümin Köseoğlu ve Mikail Kaya. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını İsmail Büyükakan, Mütevelli Heyeti Saymanlığı’nı Mümin Köseoğlu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği’ni de Mikail Kaya yapıyor. Vakıf, dünya ve Türkiye’yi odağına alan emek araştırmalarını yapacak, yapanları olanakları ölçüsünde destekleyecek, yönlendirecektir. Vakfın hedeflerini, Vakıf Sözleşmesi’nden şöyle özetleyebiliriz:

Hümanist ve demokratik öğrenimi uyarmak ve bu yöndeki istemlere çeşitli yollardan cevap vermek;
İşçi sınıfı öncülerinin ve sosyal, ekonomik ve eğitimsel olarak dezavantajlı konumda olanların ihtiyaçlarını karşılayıp ilerletmek;
Bu uğurda (ama bununla sınırlı kalmadan) araştırma, öğrenim, eğitim ve geliştirme olanakları sağlamak;...

29 Eylül 2013

 

duyuruLAR

ARAŞTIRMACILARA ÇAĞRI

EMAR Seminerler Dizisi

EMAR (Easdale Emek Araştırmaları Vakfı), Londra’da kurulu, işçi hareketinin yaratıcı eğitim-öğrenim ve kapasite geliştirmeye yönelik programlarının da yardımıyla toplumsal adalet ve eşitliğin sağlanması çabasına odaklı, işçi sınıfı kuruluş ve hareketlerinin tarihine ve siyasetine yönelik araştırmaları aktif olarak destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

EMAR’ın özellikle Türkiye odaklı, işçi sınıfını, toplumsal hareketleri ve sendikaları konu alan oldukça kapsamlı bir kitap, broşür, dergi vb yayınlardan oluşan bir referans arşivi vardır ve bu alanlarda çalışma yapan araştırmacıların kullanımına açıktır. (Ayrıntılı bilgi için bilgi@emarvakfı.org adresine yazınız.) Tamamı için tıklayınız...


DUYURU - 27 Nisan 2016

1 MAYIS’LAR, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER, 1919-1922

Bir yandan işgal edilen Anadolu halkının tepkisi Kurtuluş Savaşı’na dönüşürken, öte yandan sosyalist ve işçi hareketinin ikinci canlılık dönemini yaşaması, 1919-1922 yıllarında Bir Mayıs’ın İşçi Bayramı olarak kutlanması, değişik konularda gösteri ve yürüyüşler düzenlenmesi bakımından oldukça yoğun geçmesi sonucunu doğurmuştur. Birkaç örnekle bu gelişmeleri görelim: Tamamı için tıklayınız...


EMAR Vakfı 26 Şubat 2016 Semineri Başarılı Geçti

Daha önce bu sitede ve e-posta yoluyla duyurusunu yaptığımız EMAR Seminerleri’nin birincisi 26 Şubat Cuma akşamı yapıldı.
Akademisyenlerin, işçilerin güzel ilgi gösterdiği (bakınız foto linkleri) ilk seminer “İşçileri çağırdılar ama insanlar geldi” başlığını taşıyordu ve Almanya’da birinci kuşak Türkiyeli işçilerin karşılaştıkları sorunları, 1973 yılında patlak veren ve esas olarak yabancı işçilerin öncülüğünde gelişen iki önemli grevin merceğinden ele alıyordu. Tamamı için tıklayınız...


SİTEMİZ GÜNCELLENDİ- 29 Ağustos 2015

Kamu emekçilerinin sendikalaşma durumlarını ve 2005 - 2015 arasında gelişme eğilimlerini gösteren tablolar ve grafikler ekleyerek sitemizi güncelledik.


Duyuru - 01 Nisan 2015

Vakfın adresi 01 Nisan 2015 tarinden itibaren değişmiştir.

Yeni adresimiz:

152 Fairfax Road, London, N8 0NL, UK.


Duyuru - 22 Ocak 2015

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi temsilcisi Kenan Kızılöz, EMAR'ın davetlisi olarak London Hazard Centre (LHC) yıllık genel kurulunda bir konuşma yaptı. Türkiye'de 2014 yılında meydana gelen iş cinayetlerinin bilinebilen sayılarını vererek vahşi kapitalizmin işci sınıfına uygun gördüğü vahşeti sergiledi. Yapılan konuşma metni İngilizce olarak delegelere dağıtıldı...Konuşma metni için tıklayınız...


Duyuru - 10 Aralık 2014

Emar Kitaplığı büyüyor:

EMAR VAKFI Kitaplığı’na 2014 yılının son haftalarında kattığımız, ana teması işçi sınıfı olan ya da işçi sınıfıyla bağlı önemli bir alana değinen Türkçe ve Ingilizce yayınları şöyle sıralayabiliriz....Devamı için Tıklayınız...


Duyuru - 02 Aralık 2014

EMAR’ın açılışından bu yana bir yılı geçti. Çeşitli alanlardaki gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz:

  1. EMAR’ın kendi binasının tamir ve hazırlık işleri yürüyor. 

  2. Vakıf bünyesindeki çalışmaların daha verimli yürütülmesi için makine araç-gereç altyapısının iyileştirilmesi için çeşitli girişimleri sürdürüyoruz..... yazının devamı...


Kuruluş - Açılış Duyurusu - 23 Eylül 2013

Değerli Dostlar, Uzun bir zamandır kuruluş hazırlıklarını sürdürdüğümüz EFLR (Emek Araştırmaları Vakfı - Foundation For Labour Research) önümüzdeki günlerde resmen açılışını gerçekleştirecek.
Emek Araştırmaları Vakfı - EFLR, ortak geçmişe sahip üç emekçi tarafından kuruldu: İsmail Büyükakan, Mümin Köseoğlu ve Mikail Kaya.


EMAR VAKFIndan Kısa Haberler

EMAR VAKFI, çiçeği burnunda bir kuruluş olmakla birlikte, işçi sınıfının sorunlarına odaklanmış bir Kitaplık’a sahiptir. Devamı için Tıklayınız...