KİTAPLAR - MAKALELER (in English)

 

EMAR KİTAPLIĞI Büyüyor

EMAR VAKFI’nın Kitaplığı, ağırlığıyla küresel işçi sınıfı hareketinin çeşitli yönlerine; küresel sınıf mücadelesinin sayısız çeşitlilikteki dışavurumuna; modern işçiliği doğuran kapitalist üretim süreçlerinin farklı momentlerine ve sonuçlarına; en nihayet geçmişte yanlış yere adına “sosyalizm” denilen Sovyet / Doğu Avrupa rejimlerinin deneyimlerini çeşitli açılardan ele alan yayınlara uzmanlaşmakta olan bir kitaplıktır.

İşçi sınıfı sorunları üzerine akademik çalışma yapmak isteyenler, EMAR VAKFI merkez binasında kurulu olan EMAR Kitaplığı’nın bünyesinde,

*

EMAR VAKFI Kitaplığı’na 2014 yılının son haftalarında kattığımız, ana teması işçi sınıfı olan ya da işçi sınıfıyla bağlı önemli bir alana değinen Türkçe ve Ingilizce yayınları şöyle sıralayabiliriz:
Bazı Türkçe Kitaplar:

Aralık Ayında Kitaplığa Kazandırdığımız İngilizce Kitaplar

 

Kitaplığa Daha Önceden Kazandırılan Bazı Yayınlar: