AÇIKLAMA

TARİHÇE
Kısa adıyla EMAR, tam açılımıyla Easdale Emek Araştırmaları Vakfı (Easdale Foundation For Labour Research) kağıt üzerinde 2011 yılında kuruldu ama çeşitli nedenlerle kendine bir yer bulması, kamuoyuna açılması zaman aldı.

En nihayet 2013 yılı sonunda resmen açıldı.

Vakıf kurucuları, kurdukları örgütün bir araştırma, akademik ürün çıkartarak işçi sınıfına hizmet eden bir merkez olmasını amaçlıyorlar.

Ancak kendileri akademisyen değiller, aktif işçilikten geliyorlar.

Akademisyen olmamanın getirdiği çeşitli zorluklar elbette var.

Ancak bu zorlukları Türkiye dışında ve Türkiye içindeki akademisyen çevrede var olan, hiç de azımsanmayacak sayıda işçi sınıfı dostu genç, yaşlı insanlarımızla aşabileceklerine inanıyorlar.

Bunun ötesinde, işçi olmanın kazandırdığı ilişkiler de önemli ağırlık taşır. Türkiye ve uluslararası sendikal kuruluşların küresel ilişki ve kaynakları önemlidir.

EMAR kurucuları, bundan 30 yıl kadar önce İstanbul’da kurulmuş olan İşçi Sağlığı Derneği’nin ana sloganı olan “aydınların işçileşmesi ve işçilerin aydınlanması”nı benimsiyor ve bunların aslında birbirini tamamlayan tek bir süreç olduğuna inanıyorlar.

EMAR genç bir kuruluştur. Ancak, onun işçi sınıfına güvenme, ondan destek alıp yalnızca işçi sınıfına sımsıkı sarılma anlayışı, dünyamızın aydınlık geleceğinin yalnızca dünya işçi sınıfı tarafından temsil edilebileceği inancı çok eskilere, ta 1848’lere gidiyor.

EMAR, Geleneğe de Geleceğe de “Merhaba” Diyor.