EMAR VAKFIndan Kısa Haberler

EMAR VAKFI, çiçeği burnunda bir kuruluş olmakla birlikte, işçi sınıfının sorunlarına odaklanmış bir Kitaplık’a sahiptir.İşçi sorunları üzerine akademik çalışma yapmak isteyenler, EMAR VAKFI merkez binasında kurulu olan EMAR Kitaplığı’nın bünyesinde,

  • Türkiye işçi hareketinin çeşitli sendika dergilerini, başka süreli yayınları,
  • Çeşitli sendika kitapları, kitapçıkları ile sendika raporlarını,
  • İşçi hareketinin, ya da sınıfın çeşitli sorunları üzerine Türkiye’de ve dünyada (yoğunlukla İngilizce dilinde olmak üzere) yayınlamış çeşitli kitap, araştırma raporu vb. kaynakları,
  • Sosyalizmin genel ve özel sorunları üzerine işçi sınıfı kaynaklı çeşitli hareketler, ya da burjuva bilimciler tarafından hazırlanmış yayınları,
  • Basılı yayınların yanısıra oldukça çok sayıda elektronik kaynağı,
  • Tarihsel istatistik kaynaklarını bulabileceklerdir.

 EMAR VAKFI Kitaplığı’na 2014 yılı içinde katılan yayınlar arasında,

Marks-Engels’in Toplu Yapıtlar (İng.), 50 cilt, Lawrence & Wishart Yayınları,

J.Russo ve S Lee Linkon’un New Working Class Studies, Cornell Uni. Press adlı kitabını sayabiliriz.