KURULUŞ DUYURUSU

Değerli Dostlar,

Uzun bir zamandır kuruluş hazırlıklarını sürdürdüğümüz EFLR (Emek Araştırmaları Vakfı - Foundation For Labour Research) önümüzdeki günlerde resmen açılışını gerçekleştirecek.

Emek Araştırmaları Vakfı - EFLR, ortak geçmişe sahip üç emekçi tarafından kuruldu: İsmail Büyükakan, Mümin Köseoğlu ve Mikail Kaya.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını İsmail Büyükakan, Mütevelli Heyeti Saymanlığı’nı Mümin Köseoğlu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği’ni de Mikail Kaya yapıyor.

Vakıf, dünya ve Türkiye’yi odağına alan emek araştırmalarını yapacak, yapanları olanakları ölçüsünde destekleyecek, yönlendirecektir.

Vakfın hedeflerini, Vakıf Sözleşmesi’nden şöyle özetleyebiliriz:

Hümanist ve demokratik öğrenimi uyarmak ve bu yöndeki istemlere çeşitli yollardan cevap vermek;
İşçi sınıfı öncülerinin ve sosyal, ekonomik ve eğitimsel olarak dezavantajlı konumda olanların ihtiyaçlarını karşılayıp ilerletmek;
Bu uğurda (ama bununla sınırlı kalmadan) araştırma, öğrenim, eğitim ve geliştirme olanakları sağlamak;
Eşitliği, çeşitliliği, çok-kültürlülüğü, hümanist farkındalığı, İnsan Hakları Bildirisi’nde dillendirilen insan haklarını benimseyip bunlarla bağlı uluslararası araçları kullanarak; toplumda dezavantajlı olanların, her yaştan işçi sınıfı öncülerinin toplumsal faaliyete daha örgütlü tarzda katılmalarını sağlamak;

Gönüllülük, kendinin bilincine varma, kendine güven ve okuryazarlık, mesleki eğitim, örgütsel becerilerin geliştirilmesi, kendini geliştirmek;

Her yaştan birey ya da grup olarak işçilerin desteklenmesi, onların eğitiminde, sınıf bilincinde ve liderlik yeteneklerinde, işçi sınıfının liderliğinde, genel sağlık ve refahında, sosyal, ekonomik ve kültürel angajmanlarında ilerleme sağlamak;
İşçi sınıfı topluluklarında ya da işyerlerinde kollektif öğrenim / eğitim ihtiyacıyla ilgilenen ve Vakfın ilgi alanına giren uygun işçi – emek bağlantılı örgüt ya da kişilerle öğrenim / araştırma programları örgütlemek;

Türkiye’deki ve dünyanın bütün öteki kesimlerindeki tüm emekçilerin kendi tam bireysel ve toplumsal gelişmeleri ve kurtuluşları için gerekli olan hümanist ve demokratik öğrenim ve örgütlenmeye tam anlamıyla kavuşabilmeleri için, eğitim / öğretimde genel ilerleme sağlamak üzere çalışmak;

Benzer amaçlarla faaliyet gösteren toplum yararına çalışan kuruluşların kendi kaynaklarını bu amaca yönelik olarak daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlamak üzere, özellikle Vakıf tarafından yerel ve küresel çapta geliştirilecek ya da uygulanacak her tür kültürel – öğrenime yönelik araştırma ve eğitim programlarıyla başka faaliyet şekillerini, projelerini, sair güzide örnekleri teşvik etmek ve yaymak;

Bu tür toplum yararına çalışan kuruluşlara, örgütlere genelde her tür desteği sunmaktır.

***

Vakıf, hedeflediği bu görevleri yerine getirmek üzere,

Her türlü ekonomik, yapım, işletim, alım-satım, kültürel, örgütsel faaliyette bulunabileceği gibi, amaç maddesindeki bu görevleri yerine getirmek üzere yardım, hediye, bağış alabilecek;

Dar ya da geniş kapsamlı toplantılar yapıp, yazılı duyurular, çağrılar vb. yayınlayarak Vakfın kaynakları için destek arayabilecek;
Her tür modern ortamda gazete, dergi, kitap, broşür, el ilanı yayınlayabilecek;

Fonlarını parasal finansal kaynaklara vb. yatırabilecek,
Başka toplum yararına çalışır kuruluşlara üye olabilecek, onlara bağış yapabilecek, gerek duyarsa onlarla birleşebilecek;
Kısaca kendi amaçlarını yerine getirmek üzere gerek ve ihtiyaç duyduğu her türlü yasal faaliyeti yapabilecektir.

***

Son olarak; Vakfın bütün gelirleri bu hedeflerin yerine getirilmesine harcanacak, elde edilen gelirler üzerinden vakıf üyelerine hiçbir kâr payı ödenmeyecek ya da sermaye iadesi yapılmayacaktır.

Vakıf ileride dağıtılmak durumunda kalırsa, tüm varlıkları Vakıf kurucularının istekleri doğrultusunda, merkezi Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan The International Institute of Social History (IISH), Department of Turkey’e bırakılacaktır.