EMAR VAKFI’nın Yürüyen Projeleri (in English)

EMAR VAKFI Mütevelli Heyeti 18 Şubat 2014 günü yaptığı toplantıda bu yıl aşağıdaki projelerin başlatılmasına onay verdi.
EMAR  VAKFI’NIN  başa aldığı ve öncelik verdiği iki proje:
1.) Türkiye İşçi Sınıfı - Sayısal Dökümü  ve Genel Çerçevesi;
2.) Sendikal Hareketin Yayın ve Belgelerinin Elektronik Kitaplıkta Toplanması.

 

Bu projelerde kayda değer ilerleme sağlandı. Birinci projenin kamu emekçilerine ilişkin ilk derli toplu verilerine grafikler eşlik ediyor. Tıklayınız. Bu alanda eleştiri ve önerilerinizi bilgi@emarvakfi.org'a iletmenizden memnun oluruz.

 

İkinci, "Sendikal Hareketin Yayın ve Belgelerinin Elektronik Kitaplıkta Toplanması" projesinde, elimizdeki tüm sendikal yayın ve belgeleri dijital ortama geçirdik. Dergi ve kitaplar, tüzük ve çalışma programları, raporlar... Bunlara ilişkin veri tabanı hemen hemen tamamlanmak üzere.

 

Projenin geldiği şu aşamada, artık Türkiye'deki sendikalardan yayın ile beslenmesi gerekiyor. Bu nedenle Türkiye Sendikal Hareketinin Dijital Arşivi'ne dönüştürmeyi hedeflediğimiz çalışmamıza tüm okuyucularımızdan katkı beklemekteyiz. Bu dijital arşivde yer almasını istediğiniz tüm sendikal yayın ve belgeleri aşağıdaki adresimize gönderebilir, şahsen getirebilir ya da e-maille bizimle ilişkiye geçerek yayınların alınmasının örgütlenmesini isteyebilirsiniz.

 

Türkiye Sendikal Hareketinin Dijital Arşivi, sendika, konfederasyon, siyasi eğilim ayrımı yapmadan TÜM sendikal hareketin belgelerini kollektif ve kalıcı belleğe kaydetmeyi hedeflemektedir. Aynı şekilde elindeki kaynakları da ayrım gözetmeksizin ve ücret talep etmeden, başta araştırmacılar olmak üzere kamuya sunacaktır. Bu konuda daha fazla bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.

*

Çeşitli değerli araştırmacının, akademik çevrelerde ya da EMAR gibi kurulmuş olan yapılarda işçi sınıfının çeşit çeşit sorunları üzerine kafa yorduğunu duymakta, okumaktayız. Bu, işçi hareketinin küresel çapta bugün içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında, cesaretlendiricidir.


EMAR VAKFI, işçi sınıfının çeşitli sorunlarına ilgi duyan, bu konuda araştırma yapmak, yapılmakta olanlara destek ve katkı vermek isteyen arkadaşlarla tanışmak, onlarla fikir teatisi yapmaktan büyük mutluluk duyar. 

 

EMAR’ın çalışmalarına ilgi duyuyor, ya da Amaç ve Hedeflerimiz metninde kamuoyuna açıkladığımız çerçevede akademik çalışmalara (ya da EMAR çalışmalarına) herhangi bir katkıda bulunmak istiyorsanız, bilgi@emarvakfı.org adresinden emaille bize ulaşabilirsiniz.


Bizimle ilişkiye geçerken, adınızı soyadınızı, email adresinizi (olanaklıysa sizinle ilişki kurabileceğimiz bir telefon numarasını) ve önerinizin / projenizin bir özet açıklamasını yazarsanız, yardımcı olur.

 

En güzel dileklerimizle.

 

EMAR VAKFI
bilgi@emarvakfı.org

 

EMAR Emek Araştırmaları Vakfı / EFLR Easdale Foundation for Labour Research,

152 Fairfax Road, Turnpike Lane, London, N8 0NL, United Kingdom.


Proje 1: Türkiye İşçi Sınıfı - Sayısal Döküm ve Genel Çerçeve (Project 1: The Working Class of Turkey – Numerical Data and the General Framework)

Proje 2: İşçi-Sendikal Hareketin E-Kitaplığı (Project 2: Creation of an E-Library of Union Movement)