PROJE 1

Proje 1: Türkiye İşçi Sınıfı - Sayısal Döküm ve Genel Çerçeve (in English)

Özet: Proje, esas olarak ve en başta, çeşitli çevrelerde “artık kalmadığı” ya da “farklı tabakalar haline dönüştüğü için kollektif bir bütün olmaktan çıktığı” iddia edilen İşçi Sınıfı’na ait ekonomik-sosyal-insani tüm verilerin en yakın tarihe güncellenerek bir dökümünün hazırlanmasını ve vakfın web sitesi aracılığıyla işçi kamuoyuna sunulmasını amaçlamaktadır.

Proje, değerli işçi sınıfı aydını E.Engin’in 1990 yılında hazırladığı “Marksizmde İşçi Sınıfının Kapsamı ve Türkiye” çalışmasının yaklaşım ve yöntemlerini kullanacak ve gelecek işçi-devrimci kuşakların yararlanabileceği somut veriler – projeksiyonlar elde etmeye çalışacaktır.

Proje Sorumlusu:  İ.Büyükakan, 
Proje hakkında ayrıntılı bilgi almak ve çalışmalara katkı sağlamak için, ismail@emarvakfı.org adresine yazabilirsiniz.

Proje Süresi: Birinci aşama: 6-9 ay. Değerlendirmeler kamuoyuna sunulup feedback alındıktan sonra, bir sonraki aşamanın çalışmaları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Son durum için tıklayınız...