PROJE 2

Proje 2: Sendikal Yayınlar E-Kitaplığı (in English)

Özet: EMAR Kitaplığı’nda hatırı sayılır büyüklükte 1980 öncesi ve sonrası döneme ait ait işçi-sendikal kuruluşların yayınladığı süreli ve süresiz yayınlar bulunmaktadır. Çoğu bugün bir daha ele geçemeyecek, ya da çeşitli tarihsel nedenlerle veyahut yasal değişikliklerle güncelliğini yitirmiş olan, ama emek araştırmaları (labour research) perspektifinden bakıldığı zaman ve uzun erimli işçi sınıfı hareketi açısından önemini hiçbir zaman yitirmeyecek olan bu yayınları, elektronik tarama ve arşivleme olanak ve yöntemlerini kullanarak, önce EMAR VAKFI bünyesinde çalışma yapmak isteyecek araştırmacılara, ardından işçi sınıfına gönül vermiş dost araştırmacıların kullanımına sunmayı düşünüyoruz.

İkinci aşamada ise, Projeye katılmaya gönüllü olan sendikaların basılı yayınlarının, gelecekte Sendikal Hareketin Ortak Havuzu olmasını düşündüğümüz bu E-Kitaplık’ta yer almasını ve katılacak öteki sendikalarla  projenin kapsamını ve süresini büyütmeyi arzu etmekteyiz. Yani Projenin ileri aşamaları sendikal hareketin yapacağı pratik katkılarla bağlıdır. Tüm sendikal hareketin böyle bir arşivin yaratılmasında çıkarı vardır.

Proje konusunda daha ayrıntıl bilgi almak ya da katkı sunmak isteyen arkadaşlar, bizimle bilgi@emarvakfı.org adresine e-mail atarak, ya da Vakıf adresine yazarak ilişkiye geçebilirler.

Proje sorumlusu: M. Köseoğlu.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu projeye somut katkı sunmak isteyen herkes,  ayrıntılı  bilgi için mumin@emarvakfı.org adresine yazabilir.

Proje süresi: 6-9 ay. Bu süre sonunda, projenin ulaştığı nokta ve eriştiği merhale değerlendirilecek, ondan sonra bir sonraki aşamanın sorunları ele alınacaktır.