KAMU İŞÇİLERİ İŞKOLLARI VE SENDİKA ÜYELİKLERİ

Türkiye’de iktidarlar uzun yıllar “memur” sözünün ardına saklanarak kamu emekçilerinin işçi sınıfının parçası olduğunu ve dolayısıyla aynı haklara sahip olmaları gerektiğini inkar etti.

En nihayet 2004 yılında çıkan 4688 sayılı yasayla kamu emekçileri işçi sınıfının öteki kesimleri gibi sendikal haklara kavuştular. Tabii,  Toplu Sözleşme Hakkı hala kazanılmış değil. Ayrıca devletin sendikal üyeliklere temel olan istatistikleri hazırlarken kullandığı temel ayrımlar, hala hilkat garibesi gibi duruyor. Ama artık mücadele bir adım öteye ilerlemiştir.

Bu eksiklik ve bozuklukları hatırda tutarak, kamu emekçileri ve sendikal durum grafik ve tablolarına ulaşmak için tıklayınız. Bu tabloyu en son duruma göre güncellemekteyiz (son güncelleme 08 Nisan 2016).

 

En son güncellemede bazı yenilikler eklediğimizi fark edeceksiniz.

 

Birinci olarak, varolan verilerin ışığında 2005-2015 döneminde kamu emekçi sendikal konfederasyonlarının gelişimini hem tablo olarak ortaya koyduk (Tablo1), hem de çeşitli grafiklerin yardımıyla okuyucularımızın bu tablonun verisel düzeyde yansıttığı eğilimleri daha rahat anlamasına yardımcı olmaya çalıştık. (Dosya1).

 

Bu genel çerçeveyi verdikten sonra, her hizmetkolunun (devlet kamu emekçilerini işçi saymadığı için bu sektörleri "işkolu" değil de "hizmetkolu" olarak adlandırıyor) verilerini ele aldık.

 

Tablolardan da anlaşılacağı üzere, kamu emekçilerini devlet, uluslararası standartlara ve hayata uygunluğu tartışma götürür 11 hizmetkolu içinde değerlendirmektedir.

 

Bunlar, sırasıyla şunlardır:

 

01 - Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri,

02 - Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri,

03 - Sağlık ve Sosyal Hizmetler,

04 - Yerel Yönetim Hizmetleri,

05 - Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri,

06 - Kültür ve Sanat Hizmetleri,

07 - Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri,

08 - Ulaştırma Hizmetleri,

09 - Tarım ve Ormancılık Hizmetleri,

10 - Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri,

11 - Diyanet ve Vakıf Hizmetleri.

 

Bu hizmet kollarındaki verilere ulaşmak için tıklayınız....

 

Biz, devletçe yayınlanmış verileri kendi anlayışımıza daha uygun bir sistematik içinde, her bir hizmetkolu için ayrı ayrı grafiklerle sunuyoruz. Önce o hizmetkolunda 8 Temmuz 2015 itibarıyla son durumun verilerini veriyoruz. Bu grafikte okuyucu, en son verilerin ışığında hangi sendikanın ne kadar üyesi bulunduğunu görebiliyor.

 

İkinci grafik, o hizmetkolundaki en çok üyeye sahip 3, 4, ya da 5 sendikanın üye sayılarını, hem birbiriyle hem de o hizmetkolundaki tüm kamu emekçilerinin sayısıyla karşılaştırma olanağını veriyor. Böylece hem toplam sayı hem de sendikalı sayısı hakkında fikir edinilebiliyor.

 

Üçüncü grafik, çizgisel bir grafik olup, o hizmetkolundaki hakim eğilimi yansıtıyor. Böylece hangi sendika 2005 yılından 2015 yılına kadar nereden nereye gelmiş ve yükseliş eğilimi nedir, daha kolay anlaşılıyor.

 

Dördüncü şekil, sendikaların sendikalılar içindeki görece paylarını ortaya koyuyor.

 

Son olarak, hizmetkolundaki tüm kamu emekçilerinin sayısını (T), tüm sendikalıların sayısını (S) ve sendikalıların toplama sayıya oranını (S/T) verilerin ışığında ortaya koyuyoruz.

 

Bu verilerin kapsamlı değerlendirmesini, hem sendikal hem de siyasal gelişmelerin etkilerinin incelenmesini ayrıca hazırlamaktayız. Çalışma tamamlanınca siteye yerleştireceğiz. İsmail Büyükakan