İş Kolları (Özel) ve Sendika Üyeliği

Türkiye işçi sınıfının 2004-2014 yılları arasında yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmelikler uyarınca işkollarına göre işçi sayısı ve sendika üyelikleriyle bunların oranlarını gösteren grafik ve tabloları okurlarımızın yararlanması için sunuyoruz.

Amacımız bu grafik ve tabloları hem geriye dönük hem de ileriki yılları kapsayacak biçimde güncelleştirmek ve kullanım seçeneklerini geliştirmektir.

Bu tablo devletin çelişkili verileri temelinde derlenip hazırlandığı için mükemmel olmaktan uzaktır. Ama en azından pozitif bir başlangıç olarak kabul göreceğini umuyoruz. Sorularınız lütfen bilgi@emarvakfı.org adresine gönderiniz.

 

Son olarak 08 Nisan 2016 tarihinde güncellenmiştir. Tıklayın...