VAKIF

Amacımız-Hedeflerimiz
Dünyamız kapsamlı ve derin bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.
“Eski”, “miyadı dolmuş”, “yüksek miktarda enerji ve zaman tüketen” endüstriler, endüstri kolları, teknolojiler giderek yok olurken, dünya çapında emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları, her yönden üstlerine gelen, köklü ve müthiş acılara gebe değişikliklerle yerinden oynamaktadır. Tamamı...

Our Mission and Objectives
Our world is passing through a major deep transformation period.
As “old”, “outmoded”, “more energy and time consuming”  industries, branches, technologies are in the process of dying, the working and living conditions of the working people are globally set into radical and extremely painful changes from every corner
. Full text...

 

 

İşçi Sınıfı Ya Devrimcidir Yada Hiçbirşey

Tıklayınız...


İşçi Sınıfının Kapsamı ve Türkiye

Tıklayınız...


İŞKOLLARI VERİLERİ


HİZMET KOLLARI VERİLERİ


Sosyal Araştırmalar Vakfı


 

 

 

GÜNCEL - Son gÜncelleme 02 ARALIK 2019 / 02 DECEMBER 2019

 

DUYURU - 12 Kasım 2019

EMAR Seminercilerinden Dr Francisco Dominguez Bolivya'daki darbe ile ilgili makale yayınladı. Makaleye için tıklayınız..


DUYURU - 01 Kasım 2019

EMAR Seminercilerinden Dr Francisco Dominguez, Şili’de polisin çok sayıda göstericiyi öldürdüğü, hayat pahalılığını protesto etmek üzere düzenlenen gösteriler dolayısıyla, Şili burjuvazisinin ülkeye ilişkin politikalarını konu alan aşağıdaki yazıyı yazdı.

İngilizce olarak yayınlanan makalenin .pdf kopyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


DUYURU

Değerli arkadaşlar,

EMAR Yönetim Kurulu, bir süre önce yaptığı toplantıda, EMAR’ın bir yayın çıkarması için zamanın geldiğini değerlendirerek, bir yayın çıkartılmasına karar verdi.
EMAR’ın yayını İngilizce olacak; elektronik ortamda  ve/veya basılı olarak, yılda 2 kez yayınlanacak.
Hem genel kamuoyuna, hem de akademik çevreye açık olacak.
EMAR yayınının başlığı LABOUR WITHOUT BORDERS, Türkçesiyle “SINIR TANIMAYAN EMEK” olarak belirlendi.
Bu başlık, EMAR’ın internet sitesinde yayınlanmış olan EMAR Amaç ve Hedefleri ile uyumlu olarak, (https://www.emarvakfi.org/statement.php and https://www.emarvakfi.org/amac.php )
derginin yayın çerçevesini ve perspektifini de vermektedir.

Bu yaz tatili döneminde gerekli teknik hazırlıkları tamamlamayı ve en kısa zamanda size dönerek LABOUR WITHOUT BORDERS dergisi hakkında daha ayrıntılı haber vermeyi umuyoruz.
Saygılarımızla

EMAR


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan en son sendikal istatistiklerin ışığında 2013-2018 döneminde üç büyük işçi konfederasyonuna üye sendikaların üyelik durumları ve sendikalı işçiler içindeki pay oranları ilişikteki tablolarda verilmiştir. EMAR

 

Türk-İş Üyesi Sendikaların Gelişimi 2013 - 2018 (31.01.2018)

Hak-İş Üyesi Sendikaların Gelişimi 2013 - 2018 (31.01.2018)

Disk Üyesi Sendikaların Gelişimi 2013 - 2018 (31.01.2018)

 

İşçi ve sendikal üyelik tablo ve grafiklerimizi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı ve 28 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan sendikal istatistiklerin ışığında yeniledik ve sitemizi güncelledik. Bu tablolara ve grafiklere ulaşmak için buraya tıklayınız. EMAR


M. ŞEHMUS GÜZEL - 08 Ocak 2019

“SARI YELEKLİLER” / RÜZGAR DOLU SARI YELEKLERİNDE

GİRİŞ
Son haftalarda rüzgâr Fransa’da ve Fransa’dan esiyor. Sarı Yeleklilerin sarı yeleklerinden.
Eylemler dizisi, Fransa toplumsal tarihinin en önemli köşe taşlarından izler taşımasının, bir yerde onların devamı olmasının yanında son yıllarda dünyanın dört bir yanında yükselen/yükseltilen toplumsal ve siyasi haykırışın yansıması, yankılanması biçiminde de görülebilir.
Günümüzde Fransa’da ve çevresinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşananlar/yaşadıklarımız, 20. Yüzyılın ilk yıllarına yeniden döndüğümüzün, devrimlerin, devinimlerin, ihtilallerin, başkaldırıların birbirini peşpeşe izlediği, rejimlerin değiştirildiği, imparatorlukların yıkıldığı, sınırların yeniden çizildiği bir zaman dilimine girdiğimizin işaretleri sanki.

Evet her şey yeniden sorgulanıyor. Yeniden ve yine temelden sarsılan bir düzen, bildiğimiz adaletsiz, eşistis, dengesiz, paranın baş taçı edildiği, “zengin olmayı” bilmeyenlerin, çalıp-çırpmayanların “aptal” yerine konulduğu, bu düzen işte, değiştirilmek isteniyor....

Devami için tıklayınız...


 

İnsanlığın Kurtuluşunun
Büyük Teorisyeni
KARL MARKS

200. YAŞIN KUTLU OLSUN!

 

 

 

 


 

1 Mayıs 2018

1 Mayıs 2018
 
Yaşasın Dünya İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs.

 

 

 

  

Yeni Yıl 2018

Değerli Arkadaşlar, Yoldaşlar,
EMAR olarak Yeni Yılınızı Kutlarız!

 

EMAR

 

 

 

 


ERDOĞAN REJİMİNİN UYGULAMALARI PROTESTO EDİLİYOR

Çeşitli ülkelerden 207 sağlık profesyoneli, akademisyen ve araştırmacıyla 25 sağlık ve insan hakları örgütünün temsilcileri, Türkiye'deki Erdoğan rejiminin uygulamalarını protesto etmek üzere Temmuz 2017 tarihinde bir açıklama yayınladılar. Mesleki Lancet bülteninde yayınlanan bu metni İngilizce orijinali ve imzacıların isimleriyle birlikte aynen yayınlıyor ve EMAR olarak kendilerine katıldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Tamamı için tıklayınız...


11 hizmetkolunda Temmuz 2017 itibarıyla kamu emekçilerine ve kamu emekçi sendikalarına ilişkin en son istatistiklere ve grafiklere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Güncelleme: 22.08.2017

 

20 işkoluyla 11 hizmet kolunda sendikal duruma ilişkin verileri en son gelişmeleri içerecek şekilde hazırladığımız güncellenmiş tablo ve grafikleri yükleyerek sitemizi güncelledik.

Güncelleme: 20.08.2018

Tamamı için tıklayınız...


ARAŞTIRMACILARA ÇAĞRI

EMAR Seminerler Dizisi

EMAR (Easdale Emek Araştırmaları Vakfı), Londra’da kurulu, işçi hareketinin yaratıcı eğitim-öğrenim ve kapasite geliştirmeye yönelik programlarının da yardımıyla toplumsal adalet ve eşitliğin sağlanması çabasına odaklı, işçi sınıfı kuruluş ve hareketlerinin tarihine ve siyasetine yönelik araştırmaları aktif olarak destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

EMAR’ın özellikle Türkiye odaklı, işçi sınıfını, toplumsal hareketleri ve sendikaları konu alan oldukça kapsamlı bir kitap, broşür, dergi vb yayınlardan oluşan bir referans arşivi vardır ve bu alanlarda çalışma yapan araştırmacıların kullanımına açıktır. (Ayrıntılı bilgi için bilgi@emarvakfı.org adresine yazınız.) Tamamı için tıklayınız...


Prof. M. Şehmus Güzel'in Referandum yazıları

1-REFERANDUMUN ÖNLENEMEZ VARLIĞI

2-REFERANDUMUN ÖNEMİ

3-REFERANDUMDA EVET KAZANAMAZSA

4-REFERANDUMDA SEÇMENLER KONUŞUNCA


 

Sendikal Hareketi Yeni Gelişen Tehlikelere Karşı Uyarıyoruz

Endüstri 4.0 Projesi Kapıya Dayandı

Sendikal hareket, burjuvazinin endüstriden başlayarak tüm toplumsal dokumuza tanıttığı yeni uygulamaların işçi sınıfının tüm kesimlerine neler getireceği ve neler götüreceği konusunda kafa yormak ve yaklaşan kavgaya hazırlık yapmak mecburiyetindedir. Hiçbir yere kaçamaz.

Tamamı için tıklayınız...


Emar Vakfı Seminer Serisi - 31

YouTube: https://youtu.be/TiWFAagYL20

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

Emar Vakfı Seminer Serisi - 32

YouTube:

 

 

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 29

YouTube: https://youtu.be/wG5stXrBc1I

 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 30

YouTube: https://youtu.be/lIwZcusOYVY

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 27

YouTube: https://youtu.be/JI8q42qsLNE

 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 28

YouTube: https://youtu.be/XrKQoba4fdw

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 25

YouTube: https://youtu.be/4cojYf4u17E

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

Emar Vakfı Seminer Serisi - 26

YouTube: https://youtu.be/jC9qhEvHkoI

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

EMAR Seminar - 26


Emar Vakfı Seminer Serisi - 23

YouTube: https://youtu.be/xK_66cYfjN8

 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 24

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube: https://youtu.be/fR8A9kTU_4w


 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 21

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube: https://youtu.be/qG60NIE-FxM

Emar Vakfı Seminer Serisi - 22

YouTube:https://youtu.be/tuGhyDmViSE

 

 


 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 20

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube: https://youtu.be/89vVIrphR9I

Emar Vakfı Seminer Serisi - 19

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube: https://youtu.be/dhZSWx9Ymck

State Crime


Emar Vakfı Seminer Serisi - 18

 

Seminar 16

Doktora öğrencisi Ayşe Arslan’ın semineri ilginç ve bol tartışmalı bir seminer oldu.
Ayşe, bize teziyle bağlı olarak İzmir’de çalıştığı dokuma fabrikası ve tekstil atölyelerindeki işçi kadınlarla birebir yaptığı görüşmeleri aktardı, işçiler arasındaki yatay ve dikey işyeri ilişkilerinin meydana gelişi ve şekillenmesi üzerine kendi izlenimlerini aktardı. Araştırmaya konu olan işyerlerindeki sosyal güvenlik eksikliğinin, işi kaybetme veya en azından ‘ilerleyememe’ endişe ve korkusunun işyerindeki işçiler arasındaki ilişkileri çeşitli açılardan nasıl etkilediği hakkında görüşlerini sundu.
Konuşmanın ardından oldukça yoğun tartışma oldu, bazı işçi arkadaşlar Türkiye’den ve İngiltere’den kendi deneyimlerini aktardılar ve aslında ülkeler değişse de sorunların öz olarak ne denli canlı olduğuna işaret ettiler.

Bütün seminerlerimiz gibi bu semineri de videoya aldık. Ancak konuşmacının özel ricası üzerine bu seminerin videosunu yayınlayamıyoruz. Seminerden bazı resim karelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 16

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube:https://youtu.be/sV3QXctZPhg

Seminar 16

Emar Vakfı Seminer Serisi - 17

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube:https://youtu.be/lRhmttLpFe0

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 14

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube:https://youtu.be/y0RTRtRteaI

Emar Vakfı Seminar Series - 15

Presentation:

YouTube:https://youtu.be/pJ0YoZ2SYBg

 

Seminar - 15


EMAR & Keele University - One Day Workshop

EMAR & Keele University - One Day Workshop

 

Soviet Revolution: Lessons to Learn from both the Birth and Fall

 

One-Day Workshop on the Centenary of 1917 Year of the Two Revolutions in Russia at Keele University on 24th October 2017 has been a successful meeting. It was organised by Keele University, in collaboration with EMAR-Easdale Foundation for Labour Research and Journal of Global Faultlines...

Full Text...

 

 


 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 13

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız...

YouTube: https://youtu.be/l10vyae7H08

Marx’s Original Vision and its 20th Century Distortions

by Nick Rogers, A socialist activist and writer

 

A number of Marx's key ideas about communist society and how to get there have been distorted by twentieth century socialists. A politics of human emancipation fit for the twenty-first century should build on Marx's original vision.

Marx conceived of communism (as he usually described the future society he envisaged - he generally reserved the term socialism for political trends he disagreed with) and the transition to it as an emancipatory journey. Specifically that the transition to communism involves ending the separation between state and citizenry and the withering away or dissipation of the repressive functions associated with the state (although the administrative functions currently performed by the state will still be necessary in any society).

We have to take the transition to the future society very seriously. The development of democratic and participatory forms is more critical than nationalisation. State ownership (although potentially a transitional form) is not the same thing as socialisation.

 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 12

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız..

YouTube: https://youtu.be/J0vpxkjWUJU

 

Emar Vakfı Seminer Serisi - 11

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız..
YouTube: https://youtu.be/39v-0msDHyY

 

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 10

Seminer Sunum Dosyası: Tıklayınız..

YouTube: https://youtu.be/mM8JWvW6OsQ

 

 

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 9

Seminar Video: https://youtu.be/yKsG_4v6Jck

Seminer Sunum Dosyasi: Tıklayınız..

Seminar - 9

 

Support Academics for Peace

 


Emar Vakfı Seminer Serisi - 8

Seminar Video: https://youtu.be/qu2lqBBj1aU

Seminer 8

Emar & UEL Common Seminar

Seminar Video: https://youtu.be/EMVDmsWHyJ0

Seminar PDF's: PDF-1 & PDF-2

Seminer 8


Emar Vakfı Seminer Serisi - 7

Seminar Video: https://youtu.be/j7Wtj8e5Owg

Blacklist Video: https://youtu.be/eNcgrNs6pB8

 

Seminer 6

Emar Vakfı Seminer Serisi - 6

Seminar Video: https://youtu.be/O-7IfqlmMrQ

 

 

Seminer 6

Blacklisting

 

FİDEL KASTRO

Sen Kalplerimizde
Mücadelemizde Yaşayacaksın!

Cesur, Dürüst, Atılımcı ve Direngen Devrimci, Komünist, Halk Adamı. Güzel İnsan Yoldaş Fidel Kastro
13.08.1926 – 25.11.2016
UĞURLAR OLSUN

 

FIDEL CASTRO

He Was A Courageous, Honest, Proactive and Tough Revolutionary, Communist!
He Was A Man of People, A Beautiful Human, The Comrade
13.08.1926 – 25.11.2016
Farewell Comrade

 


Emar Seminar Series - 5

Emar Seminar 5

 

Seminer Videosu

Prof Dr M. Şehmuz Güzel - Konuşma metni

Kumru Başer - Konuşma metni

Kumru Başer - Slayt

Mümin Köseoğlu - Konuşma metni

 

Emar Seminar Series - 4

 

Seminar Video: https://youtu.be/6_-DL9N0jSw

 

 

 

 

 


DUYURU

Değerli Arkadaşlar,

24 Haziran 2016 tarihinde yapılması programlanmış olan ve Aberdeen Üniversitesi’nden araştırmacı Ilia Xypolia tarafından verilecek olan “Arap Uprisings, Labour Movements, and the Quest for Socio-Economic Justice” seminerini, konuşmacının özel sorunu nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Zamanın kısalığı nedeniyle başka bir konuşmacı örgütleyemiyoruz. Özür dilerek bildiriyoruz.

Eylül 2016'da, yaz dönemi ertesindeki ilk seminerimizde buluşmak üzere, herkese iyi bir yaz tatili diliyoruz.

EMAR


EMAR SEMINAR SERIES – SEMINAR 3

Tamamı için tıklayınız...

Emar Semimar 3

EMAR SEMINAR SERIES – SEMINAR 2

Tamamı için tıklayınız...

Emar - Seminer 2

Emar Seminar Series - 1

Tamamı için tıklayınız...

 

EMAR Vakfı 26 Şubat 2016 Semineri Başarılı Geçti

Daha önce bu sitede ve e-posta yoluyla duyurusunu yaptığımız EMAR Seminerleri’nin birincisi 26 Şubat Cuma akşamı yapıldı.
Akademisyenlerin, işçilerin güzel ilgi gösterdiği (bakınız foto linkleri) ilk seminer “İşçileri çağırdılar ama insanlar geldi” başlığını taşıyordu ve Almanya’da birinci kuşak Türkiyeli işçilerin karşılaştıkları sorunları, 1973 yılında patlak veren ve esas olarak yabancı işçilerin öncülüğünde gelişen iki önemli grevin merceğinden ele alıyordu. Tamamı için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 


DUYURU - 27 Nisan 2016

Değerli araştırmacı M. Şehmus Güzel'in, EMAR'a gönderdiği ve 1919 - 1922 arası 1 Mayıs kutlamalarını ele alan çalışmayı sitemizde yayınlıyoruz. Büyük Ekim Devrimi'nin ve Anadolu'da ulus devlet kurulması sürecinin etkileri altında kutlanan bu 1 Mayıslar, Türkiye İşçi Sınıfı'nın mücadele tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu vesile ile tüm okurlarımızın 1 Mayıs'ını kutluyoruz. EMAR

1 MAYIS’LAR, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER, 1919-1922

Bir yandan işgal edilen Anadolu halkının tepkisi Kurtuluş Savaşı’na dönüşürken, öte yandan sosyalist ve işçi hareketinin ikinci canlılık dönemini yaşaması, 1919-1922 yıllarında Bir Mayıs’ın İşçi Bayramı olarak kutlanması, değişik konularda gösteri ve yürüyüşler düzenlenmesi bakımından oldukça yoğun geçmesi sonucunu doğurmuştur. Birkaç örnekle bu gelişmeleri görelim: Tamamı için tıklayınız...


SİTEMİZ GÜNCELLENDİ- 08 Nisan 2016

20 işkoluyla 11 hizmet kolunda senikal duruma ilişkin verileri temel alarak hazırladığımız güncellenmiş tablo ve grafikleri yükleyerek sitemizi güncelledik. Tamamı için tıklayınız...


Duyuru - 01 Nisan 2015

Vakfın adresi 01 Nisan 2015 tarinden itibaren değişmiştir.

Yeni adresimiz:

152 Fairfax Road, London, N8 0NL, UK.


Duyuru - 22 Ocak 2015

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konseyi temsilcisi Kenan Kızılöz, EMAR'ın davetlisi olarak London Hazard Centre (LHC) yıllık genel kurulunda bir konuşma yaptı. Türkiye'de 2014 yılında meydana gelen iş cinayetlerinin bilinebilen sayılarını vererek vahşi kapitalizmin işci sınıfına uygun gördüğü vahşeti sergiledi. Yapılan konuşma metni İngilizce olarak delegelere dağıtıldı...Konuşma metni için tıklayınız...


Duyuru - 10 Aralık 2014

Emar Kitaplığı büyüyor:

EMAR VAKFI Kitaplığı’na 2014 yılının son haftalarında kattığımız, ana teması işçi sınıfı olan ya da işçi sınıfıyla bağlı önemli bir alana değinen Türkçe ve Ingilizce yayınları şöyle sıralayabiliriz....Devamı için Tıklayınız...


Duyuru - 02 Aralık 2014

EMAR’ın açılışından bu yana bir yılı geçti. Çeşitli alanlardaki gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz:

  1. EMAR’ın kendi binasının tamir ve hazırlık işleri yürüyor. 

  2. Vakıf bünyesindeki çalışmaların daha verimli yürütülmesi için makine araç-gereç altyapısının iyileştirilmesi için çeşitli girişimleri sürdürüyoruz.....


Kuruluş - Açılış Duyurusu - 23 Eylül 2013

Değerli Dostlar, Uzun bir zamandır kuruluş hazırlıklarını sürdürdüğümüz EFLR (Emek Araştırmaları Vakfı - Foundation For Labour Research) önümüzdeki günlerde resmen açılışını gerçekleştirecek.
Emek Araştırmaları Vakfı - EFLR, ortak geçmişe sahip üç emekçi tarafından kuruldu: İsmail Büyükakan, Mümin Köseoğlu ve Mikail Kaya.


EMAR VAKFIndan Kısa Haberler

EMAR VAKFI, çiçeği burnunda bir kuruluş olmakla birlikte, işçi sınıfının sorunlarına odaklanmış bir Kitaplık’a sahiptir. Devamı için Tıklayınız...

 

PROJELER

EMAR'ın Projeleri (in English)

EMAR VAKFI Mütevelli Heyeti aşağıdaki projelerin hayata geçirilmesine onay verdi.

Proje 1:Türkiye İşçi Sınıfı - Sayısal Döküm ve Genel Çerçeve

Proje 2:İşçi-Sendikal Yayınlar E-Kitaplığı

Projelerin detayları için tıklayınız...

 

 

İŞÇİ SINIFI - VERİLER

Türkiye'de işkollarına göre işçi sayısı ve sendika üyelikleri...Yazının devamı

Son çıkan 6356 sayılı yasaya göre işkollarının durumu..işkolları verileri..

Türkiye'de 4688 sayılı yasaya göre hizmetkollarında kamu emekçilerinin sayısı ve sendika üyelikleri...Yazının devamı

Hizmet kolları verileri...